^ Back to Top

Komunikaty

Trudne warunki zimowe

Suwałki, dnia 21 lutego 2011r.

 

l.dz. 44/H/2011

 

KOŁO ŁOWIECKIE

-wszystkie-

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach biorąc pod uwagę ciągle utrzymujące się trudne warunki zimowe w łowiskach całego naszego okręgu PZŁ zwraca się do Zarządów Kół, gospodarzy łowisk i myśliwych o intensywne i sukcesywne dokarmianie zwierzyny ze szczególnym uwzględnieniem saren. Sarny po tegorocznej długiej, śnieżnej zimie są bardzo osłabione i wymagają intensywnego dokarmiania oraz ochrony przed zdziczałymi watahami psów. Jakiekolwiek zaniechania w tym zakresie mogą sprawiać duże straty w populacji saren.

W związku ze wzmożoną krytyką społeczną na myśliwych i PZŁ w zakresie odstrzału zdziczałych psów prosimy o nadsyłanie wszelkich informacji do tut. Zarządu o przypadkach zagryzienia zwierząt przez psy w naszych łowiskach (łącznie z dokumentacją fotograficzną). Zebrane dane i opisy zdarzeń pozwolą na właściwą ocenę tego dotychczas nie rozwiązanego problemu.

 

Przewodniczący ZO PZŁ

w Suwałkach

Jan Goździewski

Czysty las wokół nas

Suwałki, dnia 21 lutego 2011r.

 

l.dz. 45/O/2011

 

KOŁO ŁOWIECKIE

-wszystkie-

 

W ogłoszonym przez ONZ Światowym Rokiem Lasów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Centra Edukacji Ekologicznej ogłaszają w miesiącu kwietniu akcję pod hasłem „Czysty  las wokół nas”. W tegoroczną akcję włączają się obok samorządów, nadleśnictwa, parki krajobrazowe oraz koła łowieckie. Wśród działań przewiduje się zakładanie i pielęgnacja remiz śródpolnych, organizację spotkań w szkołach i terenie, by przedstawić uczniom problematykę zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur. Pozwoli to młodym ludziom poznawać las, uwrażliwić na piękno otaczającej przyrody, wyrabiać dobre nawyki obcowania na łonie natury i przekonać, że stan środowiska przyrodniczego zależy od nas samych.

W związku z powyższym należy dokonać lokalizacji przynajmniej jednej powierzchni (do 1 ha) pod przyszłą remizę którą jeszcze tej wiosny będzie można zalesić. W razie trudności z uzyskaniem właściwego dla remiz materiału sadzeniowego ze szkółek nadleśnictwa, prosimy o kontakt z tut. Zarządem Okręgowym PZŁ.

Podsumowanie tegorocznej akcji dla całego województwa warmińsko – mazurskiego przewidziana jest w dniu 4 czerwca 2011r. w Giżycku.

 

Przewodniczący ZO PZŁ

w Suwałkach

Jan Goździewski

Copyright © 2024 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.