^ Back to Top

Obchody 70-lecia powstania koła Łowieckiego "Sarna"

 W dniu 2 października 2022 r. Koło Łowieckie Sarna w Olecku rozpoczęło obchody 70-lecia powstania.

  

Polski Związek łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie. Jego geneza sięga XIX wieku i działalności pierwszych Polskich Towarzystw Łowieckich. Powstanie PZŁ poprzedzone zostało utworzeniem w 1923 r. w Warszawie Centralnego Związku Polskich Towarzystw Łowieckich, które w 1929r. przekształciły się w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich, by wreszcie w 1936r. przyjąć nazwę Polskiego Związku Łowieckiego.
To co zaczęło się niemalże 100 lat temu ,ma dzisiaj ciąg dalszy chociażby tu - w Olecku w postaci 70- lecia naszego koła łowieckiego „SARNA”, bo jesteśmy cząstką, z których składa się PZł - Koła Łowieckie i zrzeszeni myśliwi.

W dniu 25 listopada 1946 r. na terenie powiatu oleckiego powstało pierwsze koło łowieckie, które przejęło nazwę: Powiatowe Koło Łowieckie „ Dzik” w Olecku. W roku 1952 ze względu na dużą ilość członków postanowiono wyodrębnić dwa Koła .Powstało wówczas Koło Łowieckie nr 2 w Olecku . Dnia 5 maja 1974 r. Walne Zgromadzenie Koła zmieniło nazwę na Koło Łowieckie „SARNA” w Olecku.
Pierwszy stan osobowy koła w 1952 r. liczył zaledwie 15 osób.
Dzisiaj stan osobowy koła to 89 myśliwych, ludzi o różnych profesjach co bardzo pomaga w organizacji pracy w kole, bo mamy można powiedzieć fachowców z różnych dziedzin na miejscu.

W ciągu 70-lat istnienia koła funkcję prezesów pełnili:
1. Gołębiewski Tadeusz 1952-1954
2. Piątkowski Adam 1958-1979
3. Steckiewicz Henryk 1958-1979
4. Bućwiński Józef 1980-2000
5. Ramotowski Stanisław 2000-2010
6. Wacław Olszewski 2010-2016
7. Lech Skowroński 2016- do chwili obecnej

Funkcję łowczych sprawowały osoby:
1. Nowicki Oleg 1952-1961
2. Zdrodowski Eugeniusz 1962-1963
3. Romanowski Józef 1964-1991
4. Ramotowski Stanisław 1992-1998
5. Machnacz Jerzy 1998- do chwili obecnej

Funkcję skarbników pełnili:
Sienkiewicz Leopold senior, Daraszkiewicz Stanisław, Maksymiuk Paweł, Chomoak Jan, Chmielewski Piotr, Masalski Krzysztof , Rant Jerzy, i obecnie Sienkiewicz Leopold junior.

Funkcję sekretarzy pełnili;
Maksymiuk Paweł, Steckiewicz Henryk, Zdrodowski Eugeniusz, Kazimierowicz Stanisław, Luty Bolesław, Dyląg Antoni,Sawicki Władysław, Kaliński Ryszard, Bartłomiejczuk Kazimierz, Łęczycki Jerzy, Lubecki Janusz, Kasicki Krzysztof obecnie.

Obecnie w organach zarządzających Koła pracują:
1. Skowroński Lech-prezes
2. Machnacz Jerzy- łowczy
3. Kasicki Krzysztof – sekretarz
4. Sienkiewicz Leopold – skarbnik
5. Sułek Zbigniew- członek
6. Bilbin Piotr- członek
7. Zamojski Marcin – członek

Nasze Koło Łowieckie „SARNA” należy do jednego z najprężniejszych w okręgu suwalskim dzięki mądremu i bezkonfliktowemu zarządzaniu przez prezesów i łowczych, co pozwalało na ciągły rozwój gospodarczy. W uznaniu za działalność na polu łowieckim, pracy społecznej i ochrony środowiska, 28 sierpnia 2002 r. nasze koło odznaczone zostało Złomem – najwyższym odznaczeniem łowieckim. Jest to duża satysfakcja dla obecnych członków i hołd dla tych kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.

16 listopada 2002 r. na 50- lecie Koła nadany został sztandar, który został odznaczony Złomem.


 

W latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych Koło prowadziło działalność bez większych efektów gospodarczych i w niskim stopniu pozyskiwana była zwierzyna czarna i płowa. Na początku lat 70- tych zarząd Koła postanowił rozpocząć działalność gospodarczą uwzględniając w szczególności wzrost pogłowia zwierzyny łownej. Koło otrzymało w użytkowanie gospodarstwo rolne o powierzchni 9 ha we wsi Markowskie gm. Wieliczki. Rozpoczęto produkcję zboża na sprzedaż i dokarmianie zwierzyny. Sprzyjające wówczas produkcji rolniczej warunki ekonomiczno-polityczne pozwoliły zakupić używane podstawowe maszyny rolnicze. Brak budynków gospodarczych w Markowskich zmusił Koło do rezygnacji z tego pola. W połowie lat siedemdziesiątych Zarząd Koła rozpoczął starania, aby pozyskać z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi grunty i budynki we wsi Doliwy w gminie Olecko.

7 maja 1975 roku na wniosek Zarządu Koła Łowickiego „SARNA” w Olecku- Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych przekazało na trwałe nieodpłatne zagospodarowanie gruntu w Doliwach z Państwowego Funduszu Ziemi. Były to trzy zaniedbane, będące w fatalnym stanie gospodarstwa o łącznej powierzchni prawie 30 ha. Były tam tylko walące się ściany i częściowo dachy. Przez następne piętnaście lat trwały intensywne remonty. Zbudowane zostały dwa nowe budynki gospodarcze i strzelnica do sześcioboju myśliwskiego. Na początku lat 90- tych w wyniku zmian ustrojowych właścicielem tych gruntów stała się gmina Olecko. Dzięki ogromnym staraniom Zarządu Koła Łowieckiego „SARNA” oraz przychylności władz gminy Olecko w 2002 r. Koło nabyło na własność wszystkie te nieruchomości. Było to duże przedsięwzięcie finansowe członków Koła, ponieważ wszyscy myśliwi dodatkowo wyłożyli pieniądze z własnej kieszeni na zakup ziemi i dodatkowo Koło stało się właścicielem trzech siedlisk po byłych gospodarstwach. Obecnie w pięknie zagospodarowanym budynku przy strzelnicy znajdują się pomieszczenia magazynowo –biurowe służące do obsługi zawodów strzeleckich a obok pięknie odremontowany magazyn na zboże do dokarmiania zwierzyny zimą i wiata biesiadna. W tym roku strzelnica zyskała nowe ładne ogrodzenie. Inicjatorem rozwiązań modernizacji strzelnicy, pomysłodawcą rozwiązań technicznych i prekursorem strzelectwa był - zasłużony mistrz myśliwskiego strzelectwa sportowego św. Pamięci kolega Józef Bućwiński , długoletni prezes naszego Koła w latach 1990-2000, , był członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie, prezesem Wojewódzkiej a następnie Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach. Za wielki wkład w działalność na niwie łowieckiej na wniosek Zarządu Koła Walne zgromadzenie zdecydowało o nadaniu strzelnicy im. Józefa Bućwińskiego . Tablicę z nadaniem imienia 2 października 2022 r. odsłonili w Doliwach jego synowie, myśliwi Piotr i Michał.

Na drugim siedlisku obok znajdują się odremontowane garaże na sprzęt rolniczy i środki do produkcji rolniczej , odremontowana stodoła i Budynek mieszkalny . W 2011 r. Zarząd Koła postanowił zbudować wiatę biesiadną i w niecały miesiąc przy wspomożeniu sponsorów powstała piękna wiata z funkcjonalnym grillem gdzie można upiec w całości nawet sporego przelatka. Budynek mieszkalny zaś nie spełniał naszych oczekiwań i Zarząd przedstawił nowy projekt techniczny całkowitej jego przebudowy. W maju myśliwi przystąpili do i rozbiórki budynku, a po sześciu miesiącach w dniu Św. Huberta 2011r. po polowaniu zbiorowym odbyła się pierwsza biesiada w nowym domku myśliwskim nazwanym „ SARNÓWKĄ”. Domek ma dwie łazienki z bieżącą wodą, kuchnię z pełnym wyposażeniem ,duży salon biesiadny z kominkiem, trzy ładne w pełni umeblowane pokoje gościnne . Jest podpiwniczony. W latach następnych Zarząd postanowił wybudować wiatę przy istniejącej stodole celem zabezpieczenia chłodni na tusze, których posiadamy 4 szt. i w 2022 r. zainstalować instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW, co dzisiaj ma duże znaczenie przy szalejących cenach energii. Siedlisko ogrodzone jest pięknym płotem z malownicza bramą wjazdową i okraszone nasadzeniami drzew. Obecnie cały obiekt wygląda imponująco i śmiało można powiedzieć, ze jest wizytówką naszego koła. Nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania Zarządu Koła i wielu jego członków. Koszty remontów, przebudowy pokryte zostały z budżetu koła oraz przez wielu sponsorów.
Na ostatnim siedlisku jest pięknie odremontowany dom mieszkalny , wyposażony w niezbędne sprzęty i służy jako pustelnia bratu Michałowi ze zgromadzenia ojców Franciszkanów, Brat Michał wspomaga nas duchowo i mieszkając tam nadzoruje posiadłości Koła „ SARNA”. Brat Michał skutecznie odstrasza potencjalnych wandali i złodziejaszków. Obok posiadamy przestronną stodołę do magazynowania siana na karmę dla zwierzyny płowej i służącej za garaż dla przyczepy na polowania zbiorowe.

Koło gospodaruje na czterech obwodach o powierzchni 23620 ha w gm; Wieliczki, Olecko, Świętajno, Kowale Oleckie. Powierzchnia leśna zajmuje 4250 ha. Na początku działalności w latach pięćdziesiątych Koło nie miało spektakularnych sukcesów gospodarczych, jednakże już w latach siedemdziesiątych po pozyskaniu gruntów w Doliwach i trzykrotnym odbudowaniu pogłowia zwierzyny łownej , działalność gospodarcza dała już wymierne efekty .Intensyfikowano produkcję rolną w gospodarstwie i rozwijano bazę dla wzrostu zwierzostanu. W ostatnich latach średnio pozyskiwaliśmy 50 szt. jeleni 120 szt. sarny i 220 szt. dzików, z tym że w ostatnich 3 latach pogłowie dzików drastycznie załamało się ze względu na Afrykański Pomór Świń i pozyskujemy ich dużo mniej.
Przekłada się to za to na lepsza współpracę z rolnikami w zakresie szkód łowieckich, bo znacznie zostały one zredukowane ze względu na mały stan dzików i wzmożone działania przy budowaniu nowych urządzeń łowieckich takich jak ambony ,zwyżki i dopuszczeniu do używania na polowaniu na dziki zaawansowanej optoelektroniki.
Od początku istnienia koła była duża presja na rozwój strzelectwa. Grono kolegów w tym Józef Bućwinski, Marian Wijas,Andrzej Wijas, Zamojski Wincenty, Andrzej Romanowski, Józef Romanowski, Stanisław Bellon zapisali się jako prekursorzy strzelectwa myśliwskiego i rozwijania infrastruktury na strzelnicy. Od roku 1983 rozpoczął się triumfalny pochód reprezentacji Koła. Już jako mistrzowie województwa członkowie Koła reprezentowali okręg suwalski na mistrzostwach Polski zdobywając czołowe miejsca na ogólnopolskich mistrzostwach. Na zmodernizowanych obiektach strzelnicy myśliwskiej w Doliwach do pełnych wymiarów zgodnych z prawidłami strzelań myśliwskich, Koło organizuje corocznie na przełomie lipca i sierpnia od 1982 r. otwarte zawody w strzelaniu myśliwskim. W roku 2021 był to XXXVIII turniej. . Obecnie Koło posiada sześciu mistrzów strzelectwa myśliwskiego; Są to koledzy; Bednarek Tadeusz, Hościło Adrian, Lubecki Hubert, Romuald Warsiewicz, Robert Warsiewicz, Marcin Roszko. Drużyna w składzie ; Marcin Zamojski, Marcin Roszko, Krzysztof Luto, Robert Warsiewicz, Zbigniew Domalewski, w 2021 roku zajęła I miejsce w sześcioboju myśliwskim w klasie powszechnej na zawodach w Ełku i I miejsce w klasie open. Fakt, że członkowie Koła uzyskują sukcesy w rywalizacji na szczeblu krajowym jest obok satysfakcji również sukcesem promocyjnym naszego miasta, powiatu, a także skromnym wkładem w kształtowaniu wizerunku naszego regionu i wizerunku łowiectwa.

Koło prowadzi racjonalną, przemyślaną pod każdym względem działalność, ukierunkowaną nie tylko na rozwój gospodarki łowieckiej, ale także na wykonywanie wszystkich innych obowiązków wynikających ze statutu PZŁ. Nie zamierza też być zamkniętym kręgiem ludzi mających monopol na uprawianie myślistwa. Przeciwnie, jest otwarte na nowych młodych miłośników łowiectwa i znajduje czas na ich przygotowanie do trudów pracy w łowisku. Obecnie Koło „SARNA” to już niemal poważne przedsiębiorstwo. Posiada strukturę organizacyjną, własny transport, maszyny rolnicze, różny sprzęt, budynki mieszkalne i gospodarcze, grunty do uprawy, las oraz własną strzelnicę. Dysponujemy własnymi funduszami ujętymi w corocznie uchwalanym budżecie. Prowadzimy własną księgowość, płacimy podatki , kształcimy młodych adeptów łowiectwa.

Ważne miejsce zajmuje też kultywowanie tradycji i etyki łowieckiej. Wszelkie polowania, indywidualne i zbiorowe organizowane są z należyta starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zachowaniem wieloletniej tradycji. Również ceremonialny charakter mają polowanie Hubertowskie rozpoczynane mszą św. oraz Wigilijne i Noworoczne.


Nie byłoby tych dokonań bez wysiłku myśliwych naszego Koła wydatkowanego przez 7 dziesięcioleci. To ich trud doprowadził do rozwoju i zasobów jakie teraz mamy. Wszyscy koledzy włożyli ogromny wysiłek. Podziękować trzeba bez wyjątku wszystkim kolegom, ale szczególne podziękowanie kieruję dla kolegów: kol. Wacław Olszewski, kol. Jurek Machnacz, kol. Bućwiński Piotr, kol. Nadwórny Jerzy., kol. Wrzyszcz Jerzy kol. Chmieleski Piotr, Kol. Zamojski Marcin, kol. Prusko Marian, kol. Domalewski Edmund, kol. Domalewski Zbigniew, kol. Chmielewski Krzysztof, kol. Kasicki Krzysztof, kol. Wasileski Zdzisław, kol. Bilbin Piotr, kol. Hościło Adrian, kol. Retel Mariusz, kol. Slomziński Ryszard, kol. Sułek Zbigniew, kol. Seredziński Janusz, kol. Iwanowski Krzysztof, kol. Sulima Jarosław i Grzegorz, kol. Anuszkiewicz Robert, kol. Ośka Michał, kol. Pęcak Piotr, kol. Sadkowski Andrzej, kol. Warsiewicz Robert, kol. Torebko Adam, kol. Luto Krzyszto, kol. Naruszewicz Józef. Kol. Sienkiewicz Leopold, kol. Niecikowski Henryk, kol. Luberecki Władysław, kol. Naruszewicz Józef, Kol. Romanowski Czesław, Kol. Witkowski Krzysztof Jeśli kogoś nieopatrznie pominąłem – przepraszam.

Nie sposób nie wspomnieć o dużym wkładzie pracy sympatyków naszego Koła tj. panu Kunickiemu Józefowi, który obsługuje naszą stronę internetową i panu Kardelowi Tadeuszowi, bo dzięki jego pracy urządzenia na strzelnicy funkcjonują bez zarzutu. A także panu Janowi Sadłowskiemu za prace w gospodarstwie. Dziękujemy.
Nie sposób nie podziękować rodzinom kolegów myśliwych, bo to one znoszą uciążliwości spowodowane tym, że ich bliscy często są poza domem wypełniając zobowiązania wobec koła. Dziękuję Wam za to , przepraszam za wszystko co złe w ich imieniu i proszę o wyrozumiałość na przyszłość.

Dziękuję wszystkim sponsorom, darczyńcom, przyjaciołom naszego, bo bez Waszego wspomożenia wiele naszych projektów nie powstałoby. Liczymy na dalszą współpracę w tych trudnych czasach dla łowiectwa.

Wreszcie dziękuję księdzu. Lechowi i pustelnikowi bratu Michałowi za wsparcie duchowe i modlitwę.

Zarząd Koła wystąpił do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o odznaczenia łowieckie dla kolegów szczególnie zaangażowanych.

W dniu dzisiejszym odznaczeni zostali:
- Złotym medalem Łowieckim – Lech Skowroński
- Srebrnym Medalem Łowieckim- kol. Jerzy Wrzyszcz i kol. Mariusz Retel
- Brązowym Medalem Łowieckim – kol. Artur Gryczko,kol.Piotr Bućwiński, kol. Adam Ramotowski, kol. Robert Warsiewicz, kol. Zbigniew Sułek.
- Złom – kolega Jarosław Kowalewski. Złom dla Kolegi Jarosława Kowalewskiego (Prezesa Koła Dzik Olecko i członka naszego Koła) był wręczony wcześniej we wrześniu na Hubertusie okręgowym w Ełku (o to odznaczenie wystąpiło Koło Dzik Olecko). Nasze koło pozytywnie opiniowało ten wniosek.

Fotografie z uroczystości w galerii. 


 

Brać Łowiecka

12 marca 1952 roku, gdy Walne Zgromadzenie Powiatowego Koła Łowieckiego „Dzik” wydzieliło ze swojego składu Koło nr 2, obecnie „Sarna”, składało się ono z 15 członków. Na przestrzeni siedemdziesięciu lat nastąpił duży rozwój, a następnie stabilizacja i aktualnie w Kole jest 89 myśliwych. Ilość myśliwych wyraźnie wzrosła na początku lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Było to związane z liberalizacją możliwości uzyskania pozwoleń na broń oraz otwarcia się Koła na szersze kręgi społeczne.

Zdecydowana większość myśliwych mieszka w powiecie oleckim -78 osób, co stanowi 87,64%, 4 osoby w powiecie ełckim - 4,49 %, oraz w innych powiatach – 7 osób- 7,87%. Siedemdziesięciu ośmiu myśliwych zamieszkuje olecko i sąsiednie gminy m.in. Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie. Jedenastu myśliwych zamieszkuje takie miasta jak Ełk, Gdańsk, Warszawa, Nidzica, Płońsk, Suwałki czy Środa Wielkopolska.

Ze względu na przyporządkowanie do gmin - 61 Myśliwych zamieszkuje miasto i gminę Olecko - 68,54%, 9 Myśliwych – gminę Świętajno - 10,11%, 6 Myśliwych gminę Wieliczki-6,74%, 2 Myśliwych gminę Kowale Oleckie - 2,25% i 11 myśliwych gminy inne - 12,36%

W przekroju zawodowym Myśliwi Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku stanowią grupę wielozawodową o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i stażu łowieckiego. W Kole najwięcej jest rolników, mechaników, prawników, nauczycieli oraz przedsiębiorców, kierowców zawodowych oraz urzędników. Są także leśnicy, rybacy, notariusz, inżynier budownictwa, sędzia, strażacy, lekarze, czy stolarze. Średnia stażu Myśliwych Koła „Sarna” w Polskim Związku Łowieckim wynosi 25,5 roku. Można powiedzieć, że doświadczeni myśliwi, którzy są w PZŁ ponad 10 lat stanowią 87,7% wszystkich myśliwych, co stanowi 78 osób. Ponadto 9 myśliwych jest jeszcze członkami innych kół łowieckich na terenie całej Polski.

Średnia wieku myśliwych w kole wynosi 56 lat. Najstarszym Członkiem Koła jest Kolega Stanisław Namiotko - ur. 4.11.1936r. z 54letnim stażem w PZŁ oraz Kolega Ryszard Warsiewicz ur. 3.06.1937r. z 54 letnim stażem w PZŁ. Najmłodszym członkiem Koła jest Koleżanka Anna Warsiewicz, urodzona w roku 1998.

Najbardziej aktywni myśliwi zostali wyróżnieni odznaczeniami łowieckimi. Jedna osoba w historii koła została odznaczona najwyższym odznaczeniem łowieckim „ZŁOM”- śp. Kol. Józef Bućwiński. Z aktualnie polujących myśliwych – 8 odznaczonych jest Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, 14stu Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz24-ech Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Ponadto należy zaznaczyć, że Walne Zgromadzenie naszego Koła wystąpiło do Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Warszawie, z okazji 70-lecia Koła o nadanie kolejnych 11 odznaczeń łowieckich.

Osiem wniosków o nadanie medali uzyskało aprobatę i tak odznaczeni zostali:
- Złotym Medalem Łowieckim- Kol. Lech Skowroński,
- Srebrnym Medalem Łowieckim - Kol. Jerzy Wrzyszcz i Kol. Mariusz Retel,
- Brązowym Medalem Łowieckim - Kol. Artur Gryczko, Kol. Piotr Bućwiński, Kol. Adam Ramotowski, Kol. Robert Warsiewicz oraz Kol. Zbigniew Sułek.
Ponadto opiniowany był jeszcze Wniosek o nadanie odznaczenia „ZŁOM” dla Kolegi Jarosława Kowalewskiego - Prezesa KŁ „Dzik” w Olecku a zarazem Członka Naszego Koła. Kolega Jarosław Kowalewski został odznaczony Najwyższym Odznaczeniem Łowieckim „ZŁOM”.

Wszystkim odznaczonym gratulujemy i dziękujemy za wkład pracy w Nasze Koło.

W ciągu siedemdziesięciu lat istnienia Koła funkcję prezesów pełniło siedem osób:
1. Śp. Gołębiowski Tadeusz w latach 1952-1954
2. Śp. Piątkowski Adam w latach 1954-1957
3. Śp. Steckiewicz Henryk w latach 1958-1979
4. Śp. Bućwiński Józef w latach 1980-2000
5. Śp. Ramotowski Stanisław w latach 2000-2010
6. Olszewski Wacław w latach 2010-2016
7. Lech Skowroński w latach 2016- do chwili obecnej

Funkcję Łowczych Koła sprawowały poniższe osoby:
1. Śp. Nowicki Oleg w latach 1952-1961
2. Śp. Zdrodowski Eugeniusz w latach 1962-1963
3. Śp. Romanowski Józef w latach 1964-1991
4. Śp. Ramotowski Stanisław w latach 1992-1998
5. Machnacz Jerzy w latach 1998- do chwili obecnej

Najdłużej w historii funkcję skarbnika sprawował śp. Sienkiewicz Leopold senior, od 1959 do 1986 roku, tj. przez 27 lat. Funkcję tę sprawowali także koledzy: Daraszkiewicz Stanisław, Maksymiuk Paweł, śp. Chomiak Jan, Chmielewski Piotr, Masalski Krzysztof, Rant Jerzy i obecnie Sienkiewicz Leopold junior.
Funkcję sekretarzy Koła piastowali Koledzy: śp. Maksymiuk Paweł, śp. Steckiewicz Henryk, śp. Zdrodowski Eugeniusz, śp. Kazimierowicz Stanisław, Luty Bolesław, śp. Dyląg Antonii, śp. Sawicki Władysław, Kaliński Ryszard, śp. Bartłomiejczuk Kazimierz, Łęczycki Jerzy , od roku 1992 do roku 2020- Lubecki Janusz, a od roku 2020 do chwili obecnej Kasicki Krzysztof.

W ostatnim 10leciu Koło Sarna Olecko jest reprezentowane na szczeblach krajowych przez mocnych zawodników strzeleckich zarówno w klasie mistrzowskiej jak i powszechnej. Są to Koledzy: Roszko Marcin, Warsiewicz Robert, Zamojski Marcin, Adrian Hościłło, Domalewski Zbigniew, Luto Krzysztof oraz Koleżanka Ania Warsiewicz.

Opracowali: Prezes-Lech Skowroński oraz Sekretarz Krzysztof Kasicki.

 

Copyright © 2024 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.