^ Back to Top

O nas

 
Z dziejów Koła Łowieckiego "Sarna" w Olecku
 
Data założenia Koła: 12 marca 1952r.

       W dniu 12 marca 1952 r. walne zgromadzenie pierwszego Powiatowego Koła Łowieckiego Nr 1 w Olecku zdecydowało o jego podziale i tak powstało nowe Koło Łowieckie Nr 2 z siedzibą w Olecku. Już po 10 dniach w dniu 22 marca zwołano walne zgromadzenie które wybrało zarząd Koła w składzie: Tadeusz Gołębiewski – przewodniczący, Oleg Nowicki – łowczy, Roman Piskorz - sekretarz, Paweł Maksymiuk – skarbnik.

        W całej niespełna 60-letniej historii prezesami Koła poza wspomnianym już Tadeuszem Gołębiewskim był Adam Piątkowski, Henryk Stackiewicz, Józef Bućwiński, Stanisław Ramotowski.
 

        Od połowy lat siedemdziesiątych gwałtownie spadły stany zająca. Polowania zbiorowe na zające, które były tak atrakcyjne od kilkunastu lat nie są organizowane. Koło dzierżawi 4 obwody łowieckie o powierzchni ok. 24 tys. ha położone na terenie gm. Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki. Lasy zajmują ok. 4 tys. ha rozdrobnione na wiele kompleksów. Coraz rzadziej poluje się też  na kaczki. Obecnie podstawą gospodarki łowieckiej stała się zwierzyna gruba. Dobrze zagospodarowane łowiska, właściwie prowadzone gospodarowanie  populacją sarny, dzikiem, a w ostatnio również jeleniem sprawia, że stany zwierzyny i jej zagęszczenie jest bardzo wysokie. Wzrasta też jej pozyskanie. W ostatnim sezonie 2008/2009 pozyskano 20 jeleni, 120 saren i rekordową ilość 160 dzików.
 
        Z bytowaniem zwierzyny w łowiskach wiążą się szkody łowieckie w uprawach rolnych. Tworzące się konflikty z rolnikami myśliwi starają się łagodzić wypłatą należnych odszkodowań, które sięgają rocznie 12,5 tys. złotych. Każdego roku uprawianych jest ponad 40 ha pól i poletek łowieckich, z tego 31 to grunty wcześniej zakupione przez Koło z Państwowego Funduszu Ziemi. Prace rolnicze wykonują sami myśliwi przy użyciu własnego sprzętu i dwóch ciągników. Zebrane plony w większości przeznacza się na zimowe dokarmianie zwierzyny a tylko niewielkie ich nadwyżki są odsprzedawane.

        Magazyny i budynki gospodarcze do przechowywania karmy, sprzętu, garażowania ciągników i przyczep znajdują się przy Domku Myśliwskim i na strzelnicy w Doliwach.

        Od wielu już lat organizowane są polowania dla myśliwych obcokrajowców w większości z Europy zachodniej. Z uzyskanych przychodów z polowań dewizowych oraz ze sprzedanej zwierzyny ponad połowę przeznacza się na zagospodarowanie łowisk i zimowe dokarmianie jest to ok. 22,5 tys. zł w skali roku. W przeciągu dwóch lat 1991 –1992 dokonano gruntownej modernizacji strzelnicy myśliwskiej w Doliwach. Jest to też strzelnica pełno wymiarowa bardzo funkcjonalna na której odbywają się strzelania myśliwi z innych kół łowiskach. Największą imprezą w Doliwach jest lipcowy turniej strzelecki z udziałem wielu czołowych zawodników krajowych, a nagrodą za zwycięstwo jest „szabla oficerska”.

        W Kole jest wielu Kolegów myśliwych zawodników o wysokich umiejętnościach strzeleckich. Do szczególnie wyróżniających się i aktywnych, posiadających klasę mistrzowską należy Marian i Andrzej Wijasowie, Józef Bućwiński, Romuald Warsiewicz i Tadeusz Bednarek.
 
 
 
        Koło zrzesza 97 członków w większości mieszkających w Olecku i okolicy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i przekroju zawodowym, o wysokim morale i aktywni społecznie. Większość, bo aż 62 posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej, 11 posiada uprawnienia sędziego bądź instruktora strzelectwa myśliwskiego.

        Od 1992 r. każdego roku w pierwszych dniach listopada myśliwi Mszą Świętą rozpoczynają przy kapliczce w Doliwach swój sezon polowań. Spotkanie kończy się biesiadą w Domku Myśliwskim z udziałem okolicznych mieszkańców i zaproszonych gości.
        W dniu 16 listopada 2002 r. podczas uroczystych obchodów 50-lecia Koła za swoją działalność łowiecką i na rzecz ochrony środowiska zostało odznaczone Złomem i otrzymało Sztandar, a wielu myśliwych zostało odznaczonych odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i łowieckimi. O półwiecznej obecności myśliwych na pięknej Ziemi Oleckiej zaświadcza obelisk z tablicą pamiątkową w Doliwach.

        Reprezentacja Koła aż 9-krotnie zdobywała I miejsce na zawodach wojewódzkich i okręgowych PZŁ, a jako „mistrz” reprezentowała województwo na Mistrzostwach Polski Kół Łowieckich zajmując czołowe lokaty, w tym I miejsce w 1989 r. w Olsztynie, II miejsce w 1985r. w Kaliszu.
 
     24 grudnia 2019 r. do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Śp. Kolega Janusz Lubecki wieloletni, aktywny członek naszego koła (w ostatnim czasie sekretarz koła).
 
   4 kwietnia 2020 r. do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Śp. Kolega Józef Bućwiński wieloletni Prezes Koła Łowieckiego "Sarna", Wieloletni Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, Członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Człowiek Historia Naszego Koła Sarna.
 
   01 lutego 2020 r. do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Śp. Kolega Stanisław Lucjan Ramotowski, wieloletni członek Zarządu, Łowczy i Prezes, a także członek Honorowy Naszego Koła.

 
Copyright © 2024 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.